27.10.2021 Konferencia STÚ

Zoznam kandidátov do volieb na XXXIX.konferencii STÚ

V zmysle článku 35, bod 3 Stanov STÚ uverejňujeme zoznam kandidátov na volené funkcie vo voľbách na XXXIX. konferencii STÚ.

Na blížiacej sa volebnej konferencii STÚ, ktorá sa uskutoční v Bratislave v sobotu 6. novembra 2021 sa o pätnásť volených funkcií bude uchádzať spolu dvadsaťšesť kandidátov.
Kandidáti sa môžu v zmysle Stanov STÚ uchádzať o viac pozícií (čo aj viacerí využili), pričom musí byť zachovaná podmienka v zmysle zákona a Stanov STÚ čl 36, bod 11: "Jedna osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií volených na tej istej konferencii za podmienky dodržania ustanovení Zákona a Stanov o konflikte záujmu a nezlučiteľnosti funkcií."

Na stiahnutie

Zoznam kandidátov do volieb na XXXIX. konferencii STÚ