07.11.2021 Slovenská triatlonová únia

Kontakt

Slovenská triatlonová únia
Junácka 6
832 80 Bratislava 3

Tel: +421 905 648 349
E-mail: triathlon@triathlon.sk

IČO: 31745466
DIČ: 2021571805 (STÚ nie je platcom DPH)

Číslo účtu v tvare IBAN: SK7602000000000065938112
Názov účtu: Slovenská triatlonová únia
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka VIVO (bývalý Polus), Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN (výhradne len pre štátne príspevky uznanému športu): SK4102000000001783594857

Sektretariát STÚ:
Jozef Jurášek - prezident (jurasek@triathlon.sk)
Peter Dobiaš - generálny sekretár (dobias@triathlon.sk)

Kontrolór STÚ (2021 - 2026):
Ing. Vladimír Došek (cknitra@post.sk)