11.12.2019 Slovenská triatlonová únia

Kontakt

Slovenská triatlonová únia
Junácka 6
832 80 Bratislava 3

Tel: +421 905 648 349
E-mail: jurasek@triathlon.sk
triathlon@triathlon.sk

IČO: 31745466
DIČ: 2021571805 (STÚ nie je platcom DPH)

Číslo účtu v tvare IBAN: SK7602000000000065938112 (pôvodne: 65938112/0200)
Názov účtu: Slovenská triatlonová únia
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka POLUS, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN (výhradne len pre štátne príspevky uznanému športu): SK4102000000001783594857