05.12.2023 Konferencia STÚ

Zápisnica a Uznesenie zo 44. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu a Uznesenie zo 44. konferencie STÚ, ktorá sa konala formou per rollam ku dňu hlasovania 24. 11. 2023. 

V prílohe sú aj ďalšie dokumenty k 44. konferencii STÚ - per rollam:
- program
- hlasovanie delegátov
- príloha č. 1 k bodu hlasovania č. 2
- príloha č. 2 k bodu hlasovania č. 3
 

Na stiahnutie

Zápisnica - Uznesenie zo 44. konferencie STÚ per rollam Hlasovanie delegátov - 44. konferencia Príloha č. 1 k bodu hlasovania č. 2 Príloha č. 2 k bodu hlasovania č. 3