16.08.2023 Konferencia STÚ

Zápisnica a Uznesenie zo 43. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu a Uznesenie zo 43. konferencie STÚ, ktorá sa konala formou per rollam ku dňu hlasovania 27. 07. 2023. 

 

Na stiahnutie

Zápisnica - Uznesenie zo 43. konferencie STÚ per rollam Hlasovanie delegátov - 43. konferencia