07.10.2021 Konferencia STÚ

XXXIX. konferencia STÚ - volebná - oznámenie

V sobotu 6. novembra 2021 sa v Bratislave (hotel Gate One) uskutoční volebná XXXIX. konferencia STÚ.

Na konferencii sa v zmysle Stanov STÚ uskutočnia voľby prezidenta STÚ, viceprezidenta STÚ, členov Výkonného výboru STÚ, kontrolóra STÚ a členov kontrolnej komisie STÚ, predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ a predsedu a členov Odvolacej komisie STÚ.

Podklady k volebnej XXXIX. konferencii STÚ sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.
Kluby, ktoré mali v sezóne 2021 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ, navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu – formulár na zastupovanie je taktiež k dispozícii na stiahnutie nižšie.
 
Dôležité termíny pred XXXIX. konferenciou STÚ - volebnou:
Do 23. 10. 2021 – podanie písomných návrh kandidátov na volené funkcie členov orgánov Únie (čl. 35, bod 3 Stanov STÚ)
Do 27. 10. 2021 – zverejnenie kandidátov na volené funkcie a ich navrhovateľov (čl. 35, bod 3 Stanov STÚ)
 

Na stiahnutie

Pozvánka a Návrh programu Poverenie na zastupovanie Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Kandidátstky lístok Vyjadrenie súhlasu kandidáta Návrh delegáta - športový odborník Návrh delegáta - športovec