15.10.2019 Konferencia STÚ

XXXII. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE KLUBOM O HLASOVANÍ XXXII. KONFERENCIE STÚ PER ROLLAM

 

Výkonný výbor STÚ po dôkladnom zvážení všetkých okolností v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie na sekretariát STÚ (email: dobias@triathlon.sk) menný zoznam delegátov pre XXXII. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovným bodom hlasovania:

1. prijatie nových členov STÚ

a) Športový tím Tri2Fly, o.z.

b) PERRY 3CLUB, o.z.

c) XBS swimming, o.z.

d) ŠPORTKLUB Dobrá Niva o.z.

e) MARATON.BIKE, s.r.o.

 

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovanie XXXII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

a) nahlásenie delegátov na hlasovanie XXXII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

do 29. 10. 2019 (14 dní pred hlasovaním)

b) termín hlasovania XXXII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

do 08. 11. 2019 (vrátane)

Na stiahnutie

Príloha č.1: Zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov