11.11.2019 Elektronické hlasovanie

XXXII. konferencia STÚ per rollam

logo_stuobeztextu_130

Výsledky elektronického hlasovania XXXII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

XXXII. konferencia STÚ     per rollam Hlasovanie ZA PROTI ZDRŽAL SA VÝSLEDOK
Prijatie klubu: XXXII. /2019/1a 29 0 2 Schválené
Športový tím Tri2Fly, o.z.
Prijatie klubu: XXXII. /2019/1b 29 0 2 Schválené
PERRY 3CLUB, o.z.
Prijatie klubu: XXXII. /2019/1c 28 1 2 Schválené
XBS swimming, o.z.
Prijatie klubu: XXXII. /2019/1d 29 0 2 Schválené
ŠPORTKLUB Dobrá Niva o.z.
Prijatie klubu: XXXII. /2019/1e 29 0 2 Schválené
MARATON.BIKE, s.r.o.

 

Na stiahnutie

Výsledky hlasovania delegátov XXXII. konferencie STÚ per rollam