01.12.2023 Súťažný poriadok

Súťažný poriadok

Delegáti 44. konferencie schválili zmeny Súťažného poriadku platné od 27. novembra 2023.

Delegáti 44. konferencie schválili zmeny Súťažného poriadku.
 
SÚŤAŽNÝ PORIADOK platný od 27. novembra 2023 

Najzásadnejšie zmeny:
- rozšírenie kategórie AGm 65+;
- doplnenie superšprint duatlonu;
- zmeny v Článku II., bod 4.1 Ostaršenie;
- zmeny v Článku III., bod 9. zrušenie povinnosti účasti na pretekoch II. a III. kategórie SlPo;
- zmeny v Článku III., bod 10. dekorovanie konečných výsledkov SlPo;
- zmeny v Článku III., bod 12. obmedzenie maximálneho počtu pretekárov zarátavaných do SlPo;
- zmeny v Článku III., bod 15. zmena v systéme bodovania;
- zmeny v Článku IV., bod 17. zmena v termínoch schvaľovania majstrovských podujatí.


SÚŤAŽNÝ PORIADOK zmeny od 27. novembra 2023
SÚŤAŽNÝ PORIADOK všetky navrhované zmeny

.jj