14.01.2019 Stanovy

Stanovy STÚ schválené 17. novembra 2018

Kompletné znenie Stanov STÚ schválených na XXVIII. konferencii STÚ dňa 17. novembra 2018 a potvrdené MV SR dňa 30. novembra 2018: 

Na stiahnutie

STANOVY STÚ STRANA 1 STRANA 37 OBÁLKA