20.01.2017 Stanovy

Stanovy STÚ

Na XXV. konferencii v Leviciach (13. 11. 2016) boli prijaté zmeny v znení Stanov STÚ. Schválené zmeny nadobudli platnosť 30. decembra 2016 schválením MV SR. 

Na stiahnutie

STANOVY