09.01.2012 Stanovy

STANOVY STÚ

Uverejňujeme aktuálne znenie „STANOVY STÚ“, ktoré nadobudli platnosť dňa 27. 12. 2012.
Uverejňujeme aj PREHĽAD ZMIEN, ktoré sa v stanovách uskutočnili v decembri 2012.
Až dnes nám bol doručený originál stanov s potvrdením všetkých zmien, ktoré schválila Konferencia STÚ dňa 2. decembra 2012:

Na stiahnutie

STANOVY STÚ PREHĽAD ZMIEN