04.01.2021 Ďalšie smernice

Smernica STÚ - Zápisnice

logo_stuobeztextu_130
VV STÚ na zasadnutí formou per rollam schválil interný predpis - Smernicu STÚ o zápisniciach z rokovaní najvyššieho orgánu Únie (Konferencia STÚ), najvyššieho výkonného orgánu Únie a kontrolného orgánu Únie.

Smernica STÚ: 
Zápisnice