30.04.2024 Zverejňované info podľa zákona

Rozhodnutie DK STÚ 28.4.2024

V zmysle Stanov STÚ (čl. 10, bod 8) a zákona 440/2015 Z.z.  o šprote (paragraf 17, bod 1, písm. f) uverejňujeme rozhodnutie DK STÚ zo dňa 28.04.2024.

Na stiahnutie

Rozhodnutie DK STÚ zo dňa 28.04.2024