25.06.2019 Elektronické hlasovanie

Per rollam XXXI. konferencia STÚ

logo_stuobeztextu_130

Výsledky elektronického hlasovania XXXI. konferencie STÚ

ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE HLASOVANIE ZA PROTI ZDRŽAL SA VÝSLEDOK

Prijatie klubu

PERRY 3CLUB

1/2019/STÚ/a 16 0 0 Neschválené

Prijatie klubu

Športový tím Tri 2 Fly

1/2019/STÚ/b 16 0 0 Neschválené

Prijatie klubu

XBS swimming

1/2019/STÚ/c 16 0 0 Neschválené

Prijatie klubu

ŠPORTKLUB Dobrá Niva o.z

1/2019/STÚ/d 16 0 0 Neschválené

Prijatie klubu

WEBER KAYAK

1/2019/STÚ/e 16 0 0 Neschválené

Prijatie člena KK

Marián Pavuk

2/2019/STÚ 13 1 4 Neschválené

Oprávnených delegátov: 54

Prezentovalo sa: 16 (29,6 % oprávnených)

Hlasovalo: 16 

Hlasovanie bolo neplatné.

.jj

Na stiahnutie

2/2019/STÚ 1/2019/STÚ/e 1/2019/STÚ/d 1/2019/STÚ/c 1/2019/STÚ/b 1/2019/STÚ/a