24.10.2023 Konferencia STÚ

OZNÁMENIE oprávneným klubom o konaní 44. konferencie STÚ per rollam

Výkonný výbor STÚ hlasovaním č. 14/2023/6b) a č. 14/2023/6c) rozhodol o zvolaní 44. konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Na základe výstupov zo zasadnutí Pracovnej skupiny pre prípravu zmien Súťažného poriadku STÚ a následne výstupov z 2. pracovného stretnutia trénerov, rozhodcov a organizátorov podujatí na Slovensku v Leviciach (20. 10. 2023) rozhodol VV STÚ na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2023 v zmysle čl. 33, bod 5 Stanov STÚ o zvolaní 44. konferencie STÚ formou per rollam s nasledovným programom:
 
                1.) Program 44. konferencie STÚ per rollam - schválenie
                2.) Hlasovanie o vyradení všetkých súťaží Nádejí B zo Slovenského pohára žiakov (body Súťažného poriadku STÚ) – schválenie
                3.) Hlasovanie o doplnení a úpravách Súťažného poriadku STÚ - schválenie
 
Upozorňujeme, že kluby, ktoré mali v sezóne 2023 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ, navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu (formulár „Poverenie klubu na zastupovanie“ je k dispozícii na stiahnutie nižšie).

Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie na Konferenciách STÚ už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ. V prípade nenahlásenia zmeny v termíne uvedenom nižšie, ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ v minulosti.

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania 44. konferencie STÚ spôsobom per rollam:
  1. nahlásenie delegátov 44. konferencie STÚ per rollam: do 07. 11. 2023 (14 dní pred hlasovaním)
  2. termín hlasovania 44. konferencie STÚ spôsobom per rollam: do 24. 11 2023 (vrátane)
Nahlásenie delegáta (náhradníkov) za váš klub môžete urobiť zaslaním vyplneného formulára na emailovú adresu: dobias@triathlon.sk v termíne uvedenom vyššie.
 
Prílohy:
Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty
Poverenie delegáta a náhradníkov za klub
Poverenie klubu na zastupovanie (v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ)
Návrh delegáta – zástupca športovcov
Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov

 

Na stiahnutie

Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Poverenie klubu na zastupovanie (v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ) Návrh delegáta – zástupca športovcov Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov