19.06.2023 Konferencia STÚ

OZNÁMENIE oprávneným klubom o konaní 43. konferencie STÚ per rollam

Výkonný výbor STÚ hlasovaním č. 11/2023/5a) a 11/2023/5b) rozhodol o zvolaní 43. konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre 43. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovným programom:
  1. Program 43. konferencie STÚ per rollam - schválenie
  2. Správa nezávislého audítora za rok 2022
 
Kluby, ktoré mali v sezóne 2022 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ, navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu – formulár na zastupovanie je taktiež k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ. V prípade nenahlásenia zmeny v termíne uvedenom nižšie ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ.

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania 43. konferencie STÚ spôsobom per rollam:
  1. nahlásenie delegátov 43. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 06. 07. 2023 (14 dní pred hlasovaním)
  2. termín hlasovania 43. konferencie STÚ spôsobom per rollam: od 20. 07. 2023 do 27. 07. 2023 (vrátane)
Nahlásenie delegáta (delegátov) za váš klub môžete urobiť zaslaním na emailovú adresu: dobias@triathlon.sk v termíne uvedenom vyššie.

Prílohy:
Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty
Poverenie klubu na zastupovanie
Poverenie delegáta a náhradníkov za klub
Návrh delegáta – zástupca športovcov
Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov
 

Na stiahnutie

Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty Poverenie klubu na zastupovanie Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Návrh delegáta – zástupca športovcov Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov