15.12.2017 Stanovy

Stanovy STÚ platné od 5. novembra 2017

Kompletné znenie Stanov STÚ schválených na XXVII. konferencii STÚ dňa 5. novembra 2017 a potvrdené MV SR dňa 24. novembra 2017. 

Na stiahnutie

STANOVY STÚ