12.02.2024 Konferencia STÚ

45. konferencia STÚ - oznámenie

V sobotu 16. marca 2024 sa v Bratislave uskutoční riadna, v poradí 45. konferencia STÚ.

Výkonný výbor STÚ rozhodol v zmysle čl. 8 Rokovacieho poriadku STÚ o zvolaní 45. konferencie STÚ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2024 v Bratislave (na "tradičnom" mieste - v aule Domu športu na Junáckej ulici)..


Podklady k 45. konferencii STÚ sú k dispozícii na stiahnutie nižšie, podklady k rokovaniu budú oprávneným delegátom zaslané v termíne určenom Stanovami STÚ.

Kluby, ktoré mali v sezóne 2023 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu – formulár na zastupovanie je taktiež k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ v lehote uvedenej nižšie. V prípade nenahlásenia zmeny ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ v minulosti.
 
Dôležité termíny pred 45. konferenciou STÚ:
Do 02. 03. 2024 –  nahlásenie (prípadne zmeny) delegátov 45. konferencie STÚ (14 dní pred konferenciou) na sekretariát STÚ
Do 09. 03. 2024 - zaslanie pozvánky, návrh programu konferencie a podkladov k rokovaniu pre delegátov (najneskôr 7 dní pred konferenciou)
 

 

Na stiahnutie

Pozvánka na 45. konferenciu STÚ Návrh programu - 45. konferencia STÚ Poverenie klubu na zastupovanie - 45.konferencia STÚ Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Návrh delegáta - športovec - 45. konferencia STÚ Návrh delegáta - športový odborník - 45. konferencia STÚ Zoznam oprávnených členov a mandáty (stav k 16.02.2024)