18.11.2022 Správy a články

Vzdelávanie trénerov

1551-ftvs-logo-text-bp-horizontal.jpg

V spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave pripravujeme školenie pre trénerov

V spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave pripravujeme pre všetkých záujemcov o vzdelávanie v trénerskej oblasti školenie, potrebné pre získanie trénerských kvalifikačných stupňov v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 354/2016 Z.z. (najmä § 83, 84, 106b).
 
Vzdelávanie bude pozostávať zo všeobecnej časti a zo špecializácie triatlon. Predpokladaný termín prvej časti školenia je začiatok marca 2023.
Viac informácií budeme mať k dispozícií začiatkom budúceho roka, kedy bude zároveň oznámený aj termín na prihlásenie.
 
Výška poplatku bude stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.
 
Kontaktná osoba: Jana Búzeková, buzekova@triathlon.sk, +421 948 265 264

.jb