07.07.2023 Správy a články

Úspešní tréneri I. kvalifikačného stupňa tréner triatlonu

Gratulujeme novým trénerom I. kvalifikačného stupňa v špecializácii triatlon.

Po dlhšej stagnácii v oblasti vzdelávania trénerov pripravila STÚ v priebehu 1. polroka v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave vzdelávací program pre trénerov I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou triatlon.
 
Program bol rozdelený do 3 predĺžených víkendov na všeobecnú časť a špecializáciu triatlon. Kým všeobecnú časť školenia pre STÚ zastrešila FTVŠ UK, špecializáciu triatlon si STÚ zabezpečovala sama. Prvý víkend bol venovaný všeobecnej časti a ďalšie dva špecializácii triatlon. Hlavným odborným garantom školenia bol Michal Varga v spolupráci s Tomášom Tolkunovom, ktorí podali účastníkom maximum informácií, tak v teoretickej ako aj v praktickej oblasti. Organizačne školenie zastrešovala Jana Búzeková.
 
Máme tak úspešne zaškolených 21 nových trénerov I. kvalifikačného stupňa, ktorým gratulujeme a prajeme veľa spokojných zverencov a tréningových jednotiek. Nato, aby aj mohli vykonávať činnosť trénera triatlonu, je ešte potrebné získať trénerskú licenciu.
 
Zoznam úspešných absolventov:
Adamča Norbert
Bachratý Štefan
Blihár Igor
Botoš Pavol
Bulík Igor
Čurila Patrik
Dragonidesová Veronika
Džalaj Karol
Fintorová Monika
Franek Peter
Grman Branislav
Hrazhdan Rozalina
Kiesel Andrea
Kiesel Ľubomír
Kolenová Blanka
Konečný Damián
Konečný Krištof
Srnánek Rastislav
Stodola Martin
Šintál Marián
Tureková Sylvia
 
Viac informácií o pripravovaných školeniach a seminároch zverejníme priebežne po upresnení detailov.

..jb