29.04.2021 Slovensko Multišport

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV M-SR V KROS DUATLONE 2021

Upozorňujeme všetkých účastníkov sobotňajších M-SR v kros duatlone v Rajci  na povinnosti súvisiace s pandemickými opatreniami. Povinnosti platia pre všetkých účastníkov pretekov. 

Všetci štartujúci pretekári odovzdajú v písomnej forme negatívny AG (PCR) test nie starší ako 24 hodín automaticky pri prezentácii. Vyzývame však aj všetkých ostatných účastníkov pretekov (rozhodcov, trénerov, rodičov, rodinných príslušníkov, priateľov...), ktorí sa budú pohybovať v bezprostrednom okolí depa, štartu, cieľa a samotnej trasy pretekov aby boli zodpovední a rovnako odovzdali negatívny AG (PCR) test nie starší ako 24 hodín na prezentácii pretekov.  

PODMIENKY ÚČASTI NA M-SR V KROS DUATLONE: 

- použitie rúška (pre všetkých účastníkov pretekov) s výnimkou pretekárov počas samotných pretekov 
- každý ÚČASTNÍK je povinný predložiť v PÍSOMNEJ FORME negatívny AG test nie starší ako 24 hodín. Na základe rozhodnutia ÚVZ Žilina, organizátori sú povinní archivovať AG testy všetkých účastníkov 2 týždne a v prípade požiadavky ich budú musieť predložiť 
(organizátori nebudú mať možnosť vytlačenia, alebo kopírovania!!!). 

V prípade, že niektorý z účastníkov pretekov nebude mať AG test nie starší ako 24 hodín, AG test bude môcť absolvovať priamo v Rajci (od 08:00h) v Starej fare na Hviezdoslavovej ulici.