19.10.2021 Správy a články

TRIgala 2021 presunuté na 4. decembra 2021

712-pohareall-0030-2-gallery-kopia.jpg

TRIgala 2021 presunuté na 4. decembra 2021

Vzhľadom na pandemické opatrenia v meste Levice Výkonný výbor STÚ bol nútený zrušiť naplánované slávnostné vyhlasovanie Slovenských pohárov 2021 - TRIgala 2021. 
Aktuálna situácia je umožnenie maximálne 50 plne zaočkovaných prítomných osôb. Počet prítomných býva však 260 až 280. Z toho dôvodu VV STÚ tento termín zrušil a schválil náhradný termín 4. december. 
O definitívnom potvrdení náhradného termínu budeme informovať 10-12 dní pred uvedeným termínom.

Ďakujeme za porozumenie.


.jj