15.12.2023 Sieň Slávy

Sieň slávy - Miroslav Ričány in memoriam

2337-miroslav-ricany.jpg


Miroslav Ričány in memoriam - zaradenie do Siene slávy – patrí k priekopníkom triatlonu na Slovensku. Piešťančan Miroslav Ričány ako člen TJ Tesla Piešťany pôsobil v organizačnom výbore jedného z prvých železných mužov na Slovensku (Piešťany 1982). Ako jeden z mála Slovákov sa zúčastňoval pretekov železných mužov v Čechách. Ako prvý Slovák pretekal na prvých ME železných mužov v zahraničí (Almere 1995). Zomrel náhle 2. júna 2022. V roku 2023 bol ocenený Cenou mesta Piešťany „in memoriam“ za rozvoj triatlonu na Slovensku, za významné výsledky v športovej činnosti a propagáciu svojho mesta doma i v zahraničí.


.jj