18.10.2022 Správy a články

Talentovaná mládež - podpora klubov

Finančná podpora klubov za výsledky talentovanej mládeže v roku 2022.

Na základe Smernice ÚTM (Útvary talentovanej mládeže) - PODPORA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE - VV STÚ schválil výšku podpory talentovanej mládeže prostredníctvom klubov v zmysle článku 3 uvedenej Smernice za výsledky roku 2022. 

Podpora talentovanej mládeže - ÚTM KLUBY 2022

.jj