30.11.2023 Správy a články

Súťažný poriadok

Delegáti 44. konferencie schválili zmeny Súťažného poriadku.

Delegáti 44. konferencie schválili zmeny Súťažného poriadku.
 
SÚŤAŽNÝ PORIADOK platný od 27. novembra 2023 

Najzásadnejšie zmeny:
- rozšírenie kategórie AGm 65+;
- doplnenie superšprint duatlonu;
- zmeny v Článku II., bod 4.1 Ostaršenie;
- zmeny v Článku III., bod 9. zrušenie povinnosti účasti na pretekoch II. a III. kategórie SlPo;
- zmeny v Článku III., bod 10. dekorovanie konečných výsledkov SlPo;
- zmeny v Článku III., bod 12. obmedzenie maximálneho počtu pretekárov zarátavaných do SlPo;
- zmeny v Článku III., bod 15. zmena v systéme bodovania;
- zmeny v Článku IV., bod 17. zmena v termínoch schvaľovania majstrovských podujatí.


SÚŤAŽNÝ PORIADOK zmeny od 27. novembra 2023
SÚŤAŽNÝ PORIADOK všetky navrhované zmeny

.jj