05.12.2023 Správy a články

Športová diagnostika v spolupráci s klinikou pohybovej medicíny SPORTMED

2323-img-9034.jpg

Prvý odborný seminár pre trénerov triatlonu s témou športová diagnostika úspešne absolvovala prvá šestica trénerov.

Program seminár pozostával z teoretickej a praktickej časti. Po otestovaní dvoch športovcov - Jakuba Miklenčiča z Triathlon mood Pezinok a Ľuboša Píša z Triax Bratislava nasledoval výklad výsledkov a konzultácie s prednášajúcimi.

Prednášajúci:
Športový lekár, prezident spoločnosti televovýchovného lekárstva, lekár olympionikov - Doc. MUDr. Branislav Delej, Phd., MPH.,
Telovýchovný lekár - MUDr. Vladimír Říha,
Diagnostik trénovanosti - Mgr. Juraj Petrovič, PhD.

Veríme, že seminár splnil očakávania zúčastnených trénerov a nadobudnuté vedomosti a poznatky budú môsť zužitkovať pri svojej práci so zverencami.

//.jb