18.11.2023 Kluby STÚ

Slovenský triatlon zaregistroval nové kluby

Slovenský triatlon zaregistroval dva nové kluby.

VV STÚ schváli na základe splnenia všetkých náležitostí dva nové kluby v STÚ:

MSTRI - TK Multisport TRIteam Spišské Vlachy
Názov klubu:                       Triatlonový klub MULTISPORT TRITEAM
Štatutár (predseda) klubu:   Michal Uličný
Sídlo klubu:                         J. Fabiniho 1023/22, 056 61 Spišské Vlachy
IČO:                                    54525659
Kontakt:                              Michal Uličný, m.ulicny22@gmail.com, 0918 641 954
Skratka klubu v STÚ:          MSTRI
ID v STÚ:                            427
Registrácia na MV:              VVS/1-900/90-63773. zo dňa 5. 4. 2022
Úhrada poplatku:                 13. 11. 2023


 
ATTEA - Atte ACADEMY Trnava
Názov klubu:                       Atte ACADEMY, n.o
Štatutár (predseda) klubu:   Jozef Hrušovský
Sídlo klubu:                         Jozef Hrušovský, Coburgova 9206/82C, 917 01 Trnava
IČO:                                    50086120
Kontakt:                              Jozef Hrušovský, Hlboká 11, 917 01 Trnava, jozef@atte.academy +421 948 555 990
Skratka klubu v STÚ:          ATTEA
ID v STÚ:                            234
Registrácia:                         VVS/NO-246/2015, zo dňa 31. 11. 2015
Úhrada poplatku:                 13. 11. 2023


.jj