18.05.2022 Slovensko Multišport

Slovakman Triathlon sa v roku 2022 neuskutoční!

1047-holub22aw-thumb-2f0f.jpg

Zdanlivo nesúvisiace uzavretie mosta pred vjazdom do Hlohovca zmaril organizovanie jubilejného 20. ročníka pretekov SLOVAKMAN v roku 2022.

Organizátori (Vladimír Baron a Pavol Peciar) informovali o nereálnosti zorganizovať toto podujatie na tradičných "piešťanských" tratiach a zároveň aj o fakte, že žiadna z možných alternatív v iných lokalitách nebola priechodná. 

V súvislosti so zrušením tejto akcie VV ST'U v krátkej dobe rozhodne o M-SR v dlhom triatlone 2022 (s vysokou mierou pravdepodobnosti sa tohto roku šampionát v dlhom triatlone neuskutoční). 

Vladimír Baron: OFICIÁLNA SPRÁVAFoto: Michal Holub, Slovakman 2017, majster Slovenska 


.jj