13.05.2024 Správy a články

Školenie rozhodca

Informácia pre všetkých záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodca I. kvalifikačného stupňa.

Školenie bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť bude prebiehať online formou.

Termín (teoretickej časti): 1. jún. 2024 online formou so začiatkom o 9:00 hod.

Program školenia:

Všeobecná časť
1. aktualizované pravidlá STU
2. odlišnosti pravidiel ET a WT
3. zásady prvej pomoci
4. psychologická príprava

Praktická čas
- priame rozhodovanie na pretekoch, hodnotiace testovacie otázky.
Praktická časť bude realizovaná na pripravovaných podujatiach STÚ (za predpokladu ich konania). Každý účastník bude mať povinnosť účasti minimálne na troch z piatich podujatí:
  • Cassovia akvatlon - Košice, 8. 6. 2024,
  • City Triathlon Eliminator - Turčianske Teplice, 23. 6. 2024,
  • Triatlon Rovinka - Rovinka, 21.7.2024,
  • Žilinský triatlonový festival - Žilina, 17. - 18. 8. 2024,
  • 1. Slovakia Open - Šamorín, 24. 8. 2024

Prihlasovanie a úhrada školenia (50,- €) prebieha cez informačný sytém STÚ. Prihlášky zároveň zasielať na adresu: buzekova@triathlon.sk - do 28. 5. 2022 (aj úhrada školenia do tohto termínu).

//jb


 

Na stiahnutie

prihláška