30.11.2022 Správy a články

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023

924-slovensky-triatlon-logo.png

VV STÚ schválil zmeny a doplnky v ROZPISE SÚŤAŽÍ pre rok 2023 dňa 06. 07. 2023:

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 06. 07. 2023


Súčasťou Rozpisu súťaží 2023 (článok č. IV) je nová súťaž:
O POHÁR PREZIDENTA STÚ 2023

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 22. 06. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 28. 05. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023
platný od 18. 04. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 18. 03. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 14. 03. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 24. 02. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 23. 01. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 12. 01. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 18. 12. 2022
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023
 platný od 02. 12. 2022
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 zmeny

VV STÚ dňa 30. 11. 2022 schválil ROZPIS SÚŤAŽÍ pre rok 2023, súčasťou ktorého je aj Kalendár pretekov 2023: 
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 


.jj