20.11.2023 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JESEŇ 2023

VV STÚ v rámci riadneho jesenného prestupového termínu riešil rekordných 31 podaných žiadostí o prestup do iného klubu.

Z podaných žiadostí v riadnom jesennom termíne VV STÚ schválil 29 prestupov. V dvoch prípadoch nebolo kladné stanovisko materského klubu, z toho dôvodu budú dve pretekárky budúci rok pretekať ako individuálne členky STÚ bez klubovej príslušnosti. 

PRESTUPY JESEŇ 2023


.jj