21.11.2022 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JESEŇ 2022

VV STÚ riešil 11 podaných žiadostí o prestup.

Všetkých 11 žiadostí o prestup spĺňali predpísané požiadavky (predloženie žiadosti v termíne, súhlas materského klubu a úhrada poplatku) a boli teda schválené:
PRESTUPY JESEŇ 2022


.jj