22.04.2022 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JAR 2022

VV STÚ v rámci riadneho jarného prestupového termínu riešil 10 podaných žiadostí o prestup do iného klubu.

Z podaných žiadostí v riadnom jarnom termíne VV STÚ schválil 9 prestupov. V jednom prípade neuhradenia prestupového poplatku prestup neschválil, prestupová žiadosť bude kladne vybavená po uhradení príslušného prestupového poplatku:

PRESTUPY JAR 2022


.jj