08.07.2024 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY 2024 - mimoriadny prestup

Prestup mimo riadneho prestupového obdobia - Rudolf Krutý

VV STÚ schválil prestup podaný v mimoriadnom prestupovom termíne a schválený k 1. júlu 2024


MIMORIADNY PRESTUP

.jš