22.05.2024 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY 2024 - mimoriadny prestup

Prestup mimo riadneho prestupového obdobia - Lukáš Fogaš

VV STÚ schválil prestup podaný v mimoriadnom prestupovom termíne a schválený k 22. máju 2024: MIMORIADNY PRESTUP

 
.jj