06.05.2022 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY 2022 - mimoriadny prestup

Mimoriadny prestup - Matúš Lipka

VV STÚ schválil prestup podaný v mimoriadnom prestupovom termíne a schválený k 5. máju 2022: MIMORIADNY PRESTUP

 
.jj