03.11.2022 Prestupy a hosťovania

Jesenný prestupový termín 2022

Dňa 1. novembra začal plynúť jesenný prestupový termín

Upozorňujem na termín - 1. november. V utotok 1. novembra začal plynúť jesenný prestupový termín. Potrvá do 15. novembra 2022. Žiadosti posielajte na adresu: triathlon@triathlon.sk. 

PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

.jj