14.03.2022 Prestupy a hosťovania

Prestup v mimoriadnom termíne

K 14. marcu VV STÚ schváli prestup v mimoriadnom termíne - Dávid Brňák

PRESTUP


.jj