20.05.2024 Správy a články

Podpora talentovanej mládeže

VV STÚ v zmysle internej smernice schválil prerozdelenie finančnej podpory pre talentovanú mládež.

SMERNICA STÚ


Zoznam TALENTOVANEJ MLÁDEŽE S FINANČNOU PODPOROU STÚ 2024

Jednotlivé čiastky budú fakturovať kluby, v ktorých sa aktuálne pretekári nachádzajú, na základe obojstranne podpísanej zmluvy.

.jj