16.10.2023 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

Na základe splnenia všetkých podmienok prijatia VV STÚ dňa 11. 10. 2023 schválil registráciu nového klubu v STÚ.

Základné informácie o novom členovi v STÚ:

MTC Vyšná Šebastová
Úplný názov:              Marathon Triathlon Club Vyšná Šebastová, n.o.
Štatutár klubu:            Dušan Butorac
Sídlo klubu:                Vyšná Šebastová 8, 080 06 Vyšná Šebastová
IČO:                            36167631
Kontakt:                      Ivana Butoracová, ivanasindleryova@gmail.com
Skratka klubu v STÚ: MTCVŠ
ID v STÚ:                   426
Registrácia:                 OU-PO-OVVS1-2023/047918 – 14/1998


.jj