01.01.2023 Správy a články

LICENCIE A POPLATKY 2023

Od dnešného dňa je otvorená možnosť registrácie nových členov, ale aj uhradenie členských poplatkov pre členov, ktorí už v administratívnom systéme STÚ sú, pre rok 2023. Vedúcich klubov žiadame uhradiť všetky registračné poplatky prostredníctvom administratívneho prístupu do konta klubu. 

Podobne aj individuálnych členov žiadame uhrádzať členský poplatok na rok 2023 prostredníctvom vstupu do svojho konta. Po prevode členského sa licencia okamžite aktivuje na rok 2023.

UPOZORNENIE - kluby sú povinné uhradiť klubový poplatok na rok 2023 do 31. januára 2023!


REGISTRAČNÝ PORIADOK.jj