03.11.2021 Správy a články

Jesenné testovanie reprezentačných adeptov

730-testy4-sirka2.jpg

Reprezentační triatlonoví koordinátori Michal Varga (elita a U23) a Ján Roziak (juniori) v spolupráci s predsedom trénerskej komisie Gregorom Fotulom pripravujú celoslovenské testovanie adeptov do reprezentácie v triatlone

v kategóriách juniori / dorast (testovania sa môžu zúčastniť aj športovci, ktorí v sezóne 2022 budú posledný rok v kategórii starší žiaci), U23 a Elite pre rok 2022. Testovaní budú aj športovci, ktorí v roku 2021 reprezentovali Slovensko na medzinárodných podujatiach.
 
„Je nám jasné že vzhľadom na plánovaný termín testovania, nebudú mať športovci top výkonnosť, ale každopádne chceme mať prehľad o reprezentačných adeptoch a taktiež v nadväznosti na jarné testovanie budeme vidieť, aký progres v príprave športovci urobia,“ povedal juniorský reprezentačný koordinátor Ján Roziak a koordinátor pre kategóriu Eite a U23 Michal Varga bližšie ozrejmil, čo by malo byť súčasťou športového testovania: „Na bicykli by to bola spiroergometria  - štandardný 12 - 15 min test s protokolom + fyzio diagnostika. Nasledovalo by testovanie v atletickej hale (bežecká laktátová krivka) a plavecká časť  by mohla zahŕňať test na 800 metrov (pre dorast a juniorov cca 400 m) s meraním laktátu v časových odstupoch.“ 
 
Testovania by sa malo uskutočniť v rámci celého Slovenska – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, aby športovci z jednotlivých regiónov nemuseli cestovať po celom Slovensku. Predbežný termín testovania je plánovaný na 17. novembra 2021 (štátny sviatok).
V prípade že by zmenená pandemická situácia neumožnila testovanie v niektorom regióne, presunulo by sa testovanie do iného regiónu.

Aktualizácia (6.11.):
Termín testovania bude 17.11. 2021 (štátny sviatok) a bude pozostávať z plávania na 400m a behu na 3000m (následne o cca tri týždne prebehne testovanie v bratislavskom NŠC – bližšie info neskôr poskytne juniorský reprezentačný koordinátor J. Roziak)
Priebeh testovania:
Plávanie 400m (plávať sa bude na 25-m bazéne v čase od 9:00 do 11:00). Rozplavba bude 9:00-9:30.  Test 400m od cca 9:40 do 10:40 h.
Beh na 3000m (dráha tartan 400m). Rozklus, rozcvičenie v čase od 14:00 do 14:30. Test 3000m od 14:30 do15:30
 
Poprosíme klubových trénerov poslať menný zoznam účastníkov klubu a to na mail Michala Vargu, Mareka Vojníka, Gregora Fotula a Jána Roziaka.
V prípade že by zmenená pandemická situácia neumožnila testovanie v niektorom regióne, presunulo by sa testovanie do iného regiónu (budeme s predstihom informovať)
V Bratislave  sa testovanie v plávaní aj behu uskutoční na FTVŠ UK. Ohľadom miesta v Banskej Bystrici a Košiciach budú informovať Marek Vojník a Gregor Fotul.