23.03.2021 Správy a články

FINANCIE 2021 - plošné prerozdelenie financií klubom

Uverejňujeme plošné prerozdelenie financií z rozpočtu 2021 klubom na základe členskej základne športovcov do 23 rokov v zmysle Zákona o športe k 30. septembru 2020.

Na stiahnutie

Prerozdelenie financií 2021