23.03.2022 Slovensko triatlon

EYOF - triatlon ZRUŠENÝ!!!

887-outlook-signature.png

Ako sme už informovali 17. marca - triatlon bol vyradený z programu EYOF.

Po zverejnení tejto informácie sme boli požiadaní o stiahnutie tejto informácie z dôvodu oficiálneho potvrdenia EOV. Napriek tomu, že z SOŠV, ani z OV EYOF sme nedostali doteraz žiadnu oficiálnu informáciu, ale na stránke EYOFu už táto informácia je od pondelka - EYOF 2022 napokon bez triatlonu v Banskej Bystrici súťaže v 10 športoch opätovne túto informáciu posúvame našim čitateľom.

TRIATLON NA EYOF 2022 PREMIÉRU NEZAŽIJE!!!

Zfunkčnili sme pôvodný článok:

EYOF 2022 - TRIATLON ZRUŠENÝ


Samozrejme ruší sa aj generálky (test event), ale 1. ročník BANSKOBYSTRICKÉHO TRIATLONU ostáva (pre juniorov a doratsencov aj SlPo) v pôvodnom termíne. Snahou STÚ aj Marattónu BB (realizátor generálky) je aby sa Banskobystrický triatlon uskutočnil a predbežne je situácia naklonená k tomu, že na úrovni slovenského triatlonu sa tieto preteky budú dať uskutočniť v termíne 21. mája 2021.

.jj