08.06.2021 Fotografie

EPJ - Olsztyn: fotonávrat k pretekom junioriek

Ostatný májový víkend sa v poľskom Olsztyne uskutočnilo 2. kolo EPJ. V kategórii junioriek sme zaznamenali senzačné 2. miesto Margaréty Vráblovej, ktorá pri svojom prvom štarte na pretekoch WT obsadila nečakane pódiové umiestnenie. 

Ostatný májový víkend bol významná aj pre otca Margaréty. Práve v tento víkend úspešne ukončil štúdium na WT - Fyziológia triatlonu - školenie doratsencov a juniorov. 

Autor fotografií: Peter Králik 


.jj