30.10.2023 Štatistiky - Slovensko

2023 - pohľad na žiacke súťaže

2273-petras50-2023-10-30-o-184502.png

Uverejňujeme analýzu účastí a víťazstiev žiackych kategórií v roku 2023 - Nádeje C

Základom a budúcnosťou každého športu sú najmladšie vekové kategórie. Nie je tomu inak ani v triatlone. Bez kvantity v už najmladších vekových kategóriách nám neskôr bude chýbať kvalita. Z toho dôvodu si rozoberieme 5 najmladších vekových kategóriách.

Začneme kategóriou Nádeje C, napriek tomu, že táto najmladšia veková kategória nie je súčasťou Slovenského pohára. 

Žiacke kategórie mali spolu 23. kôl Slovenského pohára. Len jediný organizátor nevypísal súťaž aj pre Nádeje C. Priemerná účasť na všetkých vypísaných kolách bola 10 štartujúcich. Z tohto počtu je 6,3 chlapcov a 3,7 dievčat na jedno kolo. Na jednom akvatlonovom kole štartoval jediný chlapec. Na ďalších dvoch kolách štartovali iba dvaja chlapci. Dievčatá chýbali úplne na jednom podujatí, až na piatich bola iba jediná štartujúca a na dvoch podujatiach štartovalo iba duo najmladších pretekárok. Najvyšší počet štartujúcich bolo na duatlone v Pezinku - 15 chlapcov a 8 dievčat, spolu 23 štartujúcich. Celkove sme zaznamenali 220 štartov, z toho 138 medzi chlapcami a 82 medzi dievčatami.

Najviac štartujúcich v triatlone bolo v Senci, spolu 15 štartujúcich. Na akvatlone bolo najviac štartujúcich v Pezinku, spolu 18 štartujúcich. A duatlon zaznamenal najvyšší počet štartujúcich - 23 v Pezinku. Zaujímavosťou je fakt, že kým na drvivej väčšine pretekov išlo účastníkom len o prvenstvo na podujatí, resp. o pódiové umiestnenie, na troch najprestížnejších pretekoch, na ktorých išlo o majstrovské medaily, sa nezúčastnili najvyššie počty štartujúcich. Účasť na troch M-SR bola veľmi vyrovnaná - na triatlone a akvatlone štartovalo po 13 nádejí, na duatlone 12 nádejí. 

PRETEKY & ÚČASŤ CHRONOLOGICKY
PRETEKY & ÚČASŤ PORADIE

ÚSPEŠNOSŤ
Medzi chlapcami bol najúspešnejším Tadeá Petráš (TMOOD), pred Samuelom Škublom (T2FLY) a Jakubom Grigerom (ŠKALV).
CHLAPCI
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Tadeáš Petráš N_C 7 - - 7
2. Samuel Škubla N_C 5 1 1 7
3. Jakub Griger N_C 3 3 5 11
 
Medzi dievčatami bola najúspešnejšou Miska Durisova (3NTBA) pred Alicou Spálovou (TMOOD) a Maďou Lukežičovou (REABA). 
DIEVČATÁ
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Miska Durisova N_C 5 4 - 9
2. Alica Spálová N_C 3 2 1 6
3. Naďa Lukežičová N_C 3 1 2 6
 
Medzi klubmi bol najúspešnejším Triatlon mood Modra, pred 3NT teamom Bratislava a ŠK Atóm Levice.  
KLUBY
Poradie Klub Kat. 1. 2. 3. čet
1. TMOOD N_C 12 5 6 23
2. 3NTBA N_C 6 5 - 11
3. ŠKALV N_C 5 5 9 19
 
Pódiá po jednotlivých kolách, od 1. po 23.: NÁDEJE C

Titulná fotografia: Tadeáš Petráš, TMOOD
.jj