30.12.2021 Štatistiky - Slovensko

2021 - Medailová štatistika M-SR - KLUBY komplet

801-2021-05-23-1910.JPG

Uverejňujeme kompletnú medailovú štatistiku z M-SR uskutočnených v roku 2021 vo všetkých kategóriách KLUBOV.

Záverečnú medailovú štatistiku z M-SR 2021 predstavuje medailová bilancia klubov. Celkove až 42 klubov si rozdelilo 415 medailí. Zvyšné medaily získali pretekári bez klubovej príslušnosti. Minimálne 1 zlatú získalo 33 klubov. 

Suverénne najúspešnejším klubom sa stal 3NT Team Bratislava (vlani tretí). Bratislavský klub získal až 19 zlatých medailí, 12 strieborných a 23 bronzových. Celkove 56 medailí klub získal pomerne rovnako medzi mužskými a ženskými kategóriami 26/28. V percentuálnom vyjadrení 56 získaných medailí (najvyšší počet v histórii, čo ale súvisí aj s rozširovaním súťaží a kategórií) získal zo 415 medailí získaných klubmi až 13,5% podiel na všetkých medailách. Percentuálny podiel len na zlatých medailách bol 12,7%.
Druhým najúspešnejším klubom sa stal TTK Košice s bilanciou 14-14-8. Muži aj ženy získali rovnaký počet zlatých medailí, celkove však muži získali viac medailí v pomere 22/14. Percentuálny podiel na získaných medailách je 8,7%, na zlatých 9,4%.
Tretím najúspešnejším klubom sa za rok 2021 stal ŠK Triax Bratislava, ktorý získal 31 medailí v pomere 13-6-12. Percentuálny podiel zo všetkých medailí je 7,5%, na zlatých 8,7%. 

KOMPLETNÁ TABUĽKA

TOP 10 medailovo najúspešnejších klubov v sezóne 2021:
 
Por. KLUB Zlato Strb. Bronz Súčet
1. 3NT Team Bratislava 19 12 23 54
2. TTK Košice 14 14 8 36
3. ŠKP Triax Bratislava 13 6 12 31
4.  Trian ŠK UMB B. Bystrica 10 16 7 33
5. ŠK Atóm Levice 10 10 8 28
6. MPK Dolný Kubín 9 3 6 18
6. Trisport Nová Dubnica 7 2 1 10
8. Triatlon mood Modra  6 3 3 12
8 TK Dvory nad Žitavou 6 3 3 12
10. Realiz team Bratislava 5 3 4 12


TOP 5 klubov s najvyšším počtom medailí bez rozdielu ich hodnoty:
Por. KLUB Počet medailí
1. 3NT Team Bratislava 54
2. TTK Košice 36
3. Trian ŠK UMB B. Bystrica 33
4. ŠKP Triax Bratislava 31
5. ŠK Atóm Levice 28TABUĽKA - TOP 5 klubov najúspešnejších klubov v sezóne 2021 v redukovanom poradí mužských kategórií:
Por. KLUB Zlato Strb. Bronz Súčet
1. 3NT Team Bratislava 9 6 11 26
2. TTK Košice 7 12 3 22
3. ŠKP Triax Bratislava 7 5 10 22
4.  MPK Dolný Kubín 7 2 4 13
5. TK Dvory nad Žitavou 6 3 3 12

 
TABUĽKA - TOP 5 klubov najúspešnejších klubov v sezóne 2021 v redukovanom poradí ženských kategórií:
Por. KLUB Zlato Strb. Bronz Súčet
1. 3NT Team Bratislava 10 6 12 28
2. TTK Košice 7 2 5 14
3. Triatlon mood Modra 6 2 3 11
4.  Trisport Nová Dubnica 6 2 - 8
5. ŠKP Triax Bratislava 6 1 2 9


Titulná fotografia: Ondrej Kubo


.jj