PRVÝ ZIMNÝ TRIATLON V SEZÓNE 2005/2006 USKUTOČNÍ V KRÁLIKOCH!!!

 Predkladáme propozície

ZIMNÝ TRIATLON - KRÁLIKY  - pozor ZMENA!!!

Podujatie sa uskutoční z poveternostných podmienok v zmenenej lokalite. Namiesto plánovanej Šalkovej sa uskutoční v KRÁLIKOCH dňa 17. decembra 2005! Pôvpdné propozície ostávajú v platnosti, len s uvedenou zmenou miesta konania.
PROPOZÍCIE

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur