M-SR V DLHOM DUATLONE

Uverejňujeme kompletné propozície na poduatie:  

M-SR V DLHOM DUATLONE

ktorý sa uskutoční v Starej Bystrici 20. mája 2006. UPOZORNENIE - zmena termínu oproti pôvodne nahlásenému 21. 05. 2006.  PROPOZÍCIE


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur