DUATLON 2006

Predkladáme predbežný   

KALENDÁR 2006

v duatlone. Kalendár bude priebežne dopĺňaný! DOPLNENÝ 28. 11. 2005!!!
KALENDÁR

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur